Aanpak

Onze aanpak. Op maat voor uw organisatie en uw medewerkers.

Elke organisatie is uniek. Ook die van u. Dus heeft u uw specifieke uitdagingen wanneer het gaat om klantcontact en communicatietechnologie. Daarom bieden wij u geen generieke oplossing, maar zetten we in plaats daarvan in op een aanpak op maat. Bedoeld voor een project van A tot Z óf een deeltraject. Ons advies en projectmanagement, onze bemiddeling, begeleiding en ontwikkeling: alles wat we doen hangt af van waar u naartoe wilt, waarmee uw organisatie verder komt en waarvan uw medewerkers en klanten blij worden.

aanpak
full-circle_resultaat

Zo komt de cirkel rond

Dit is ‘m. Onze full circle. De roadmap die we voor u inzetten. Vier onderdelen, samen één geheel. Waar we instappen hangt maar net af van uw vraag. Waar het om gaat, is dat de vier onderdelen samen kloppen. Een nieuwe visie is prachtig, maar hoever komt u als u de medewerker niet bij de nieuwe visie betrekt en daardoor het draagvlak mist? Hetzelfde geldt voor technologie: de medewerker moet er uiteraard mee overweg kunnen, dus vraagt dat om het juiste proces daarnaartoe. En dat weer in lijn met de visie van uw organisatie. Vandaar dat de onderdelen ook binnen de cirkel naar elkaar grijpen. Naar elkaar oversteken, en onderling impact hebben. Een kruisbestuiving dus.

Als een puzzel

Met een beetje verbeeldingskracht kunt u de cirkel als een puzzel zien. Waarbij het aan ons is om de puzzel compleet te maken en ervoor te zorgen dat er uiteindelijk geen puzzelstukjes ontbreken. Uitdagend? Dat zeker. Maar precies daarom doen we zo graag wat we doen.

Visie

Waar wilt u naartoe? Hoe wilt u de burger, klant of cliënt van dienst zijn, nu én straks? Essentiële vragen, die we beantwoorden met onder meer een vergelijking van scenario’s, het opstellen van een businesscase en het vaststellen van de inkoopstrategie.

aanpak-Expericom_2
aanpak-Expericom_3

Mens

Everybody happy. Buiten, maar net zo goed binnen uw organisatie. Vandaar dat we uw medewerkers heel nadrukkelijk bij het project betrekken. Zij zijn het immers die met de technologie werken en er voor zichzelf optimaal mee uit de voeten moeten kunnen.

Proces

Denk aan workshops voor medewerkers. Aan een impact- en risicoanalyse, aan het opstellen van aanbestedingsstukken of aan een bereikbaarheidsmodel op medewerkersniveau. Kortom, aan alles wat nodig is voor de weg naar een succesvol resultaat.

aanpak-Expericom_5

Technologie

De hardware. De software. De systemen, (flexibele) werkplekken en securitytoepassingen. We schakelen tussen u en de leveranciers en zorgen zo voor technologie die past. En daarmee in dienst staat van ‘n optimale service voor de burger, klant of cliënt.

We blijven betrokken

Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een conceptontwikkelaar. Tot een bemiddelaar tussen klant en leverancier, zodat tussen hen een match ontstaat waarvoor wij in principe niet meer nodig zijn. Toch blijven we ook na een project graag betrokken. En bieden we daarom de ondersteuning die nodig is om klantcontact en communicatietechnologie ook straks voor u te laten werken zoals dat hoort. Dit doen we op contractbasis, als een beheerder die ervoor zorgt dat applicaties niet alleen werken maar vooral sámenwerken. Het is immers die onderlinge samenhang die aan de basis staat van uw bereikbaarheid. Die uw klantcontact op niveau houdt. Die, kortom, everybody happy maakt.

Laat klantcontact en communicatietechnologie

voor u werken. Neem contact op; een succesvol resultaat start door allereerst goed naar u te luisteren.

cropped-fav-32x32-solid