Portfolio

Nieuwe communicatieomgeving gemeente Maashorst

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente Maashorst een feit. De gemeente komt voort uit een fusie van de gemeenten Uden en Landerd, die elk hun eigen telefonieomgeving hebben. Maar die van Landerd is technisch afgeschreven. En die van Uden geeft de nodige bereikbaarheidsproblemen. Vandaar de wens voor één stabiele communicatieomgeving, zodat de gemeente Maashorst voor haar inwoners bereikbaar, toegankelijk en betrouwbaar is.

Gemeente Maashorst 1
2

Op naar nieuwe cloud-telefoniedienst

Samen met de gemeente en de inkooppartner BIZOB gingen wij aan de slag voor een nieuwe, stabiele cloud-telefoniedienst. We adviseerden en ondersteunden bij het opstellen van de inkoopstrategie. Gevolgd door het uitvoeren van een marktconsultatie, selectie van marktpartijen en het opstellen van het bestek en Programma van Eisen. Ook begeleidden we de onderhandse aanbesteding, net als de Proof of Concept (PoC) en het vervolg richting de implementatie.

Breed advies voor inkoopstrategie

Ons advies voor de inkoopstrategie omvatte meerdere onderdelen. Zo maakt onder andere de inrichting van de telefoniefunctionaliteit van Microsoft Teams, met aanschaf van bijbehorende licenties, er deel van uit. Net als de afname van een oplossing voor een cloud-contactcenter, dat technisch en functioneel aansluit op Microsoft Teams. Ook het uitvoeren van een netwerkmeting op het interne datanetwerk hoort bij de strategie. En zo ook het advies voor de aanpassing van de huidige internetverbinding op het gemeentehuis van Maashorst, en de uitvraag voor integraal beheer van de verschillende onderdelen in de uiteindelijke oplossing. Daarnaast behoren ook de budgettering van de opdrachtomgeving en een planning van de aanbesteding en implementatie tot het advies.

1
4

Veelzijdig qua communicatie

De nieuwe communicatieomgeving is nog niet gerealiseerd. Eerst volgt een pilot met medewerkers van het klantcontactcenter (KKC), voor wie Microsoft Teams is aangevuld met de KKC-applicatie van Anywhere365. Maar met de ervaring die er als gevolg van het thuiswerken al is met Microsoft Teams, verwachten we dat de medewerkers snel en soepel overweg kunnen met de nieuwe oplossing. Zodat zij binnenkort gebruik kunnen maken van elke vorm van communicatie, met zowel interne en externe relaties als klanten.